و...

من عشق را در تو . تو را در دل. دل را در موقع تپیدن

و

 تپیدن را به خاطر تو دوست دارم...

من غم را در سکوت.سکوت را در شب.شب را در بستر

 و

 بستر را برایه اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم....

من بهار را به خاطر شکوفه هایش.زندگی را به خاطر زیباییش

و

زیبایی اش را به خاطر تو دوست دارم...

من دنیا را به خاطر خدایش.خدایی که تو را خلق کرد

 دوست دارم .

/ 0 نظر / 3 بازدید