سرچشمه عشق

سرچشمه عشق 

دکلمه متن سرچشمه عشق ( کلیک کنید )

آن دم که در قلبم نشستی ، دنیا نصیبم شد!

آن دم که شعر عشق را با آن صدای دلنشینت در گوشم زمزمه کردی ،  

عاشق احساسات پاکت شدم!

چه آرامشی دارم  در لحظه هایی که بیشتر از هر زمان نا آرامم! 

 

برای خواندن ادامه متن بر روی ( ادامه مطلب ) در قسمت زیر کلیک کنید.  

ادامـه مـطلب

/ 0 نظر / 2 بازدید