ای تویی که میگی عاشقم

ای تویی که میگی عاشقم تا حالا عاشق چنتا بودی ؟ اگه میگی عاشق یک نفر بودم و هستم بدون که  عاشقی اگه میگی عاشق چنتای شدم بدون که یا عشق اولت خراب  یا بی معرفت  بوده یا خودت کاری کردی که این چنین شده  چون از نظر من عشق فقط یک بار است فقط یک بار

http://raazebaran.persiangig.ir/axveb/raze%20tanhaee%20mard.jpg

 ....................................................................................................................
چرا ما آدما تا عاشق کسی میشویم ازش زود متنفر میشویم  وتنهاش می ذاریم
فکر کن عشق اولت را تنها بذاری عشاق  بعدی تو را تنها میذارن چون اون آدما هم عشق اول دارند  . پس همان عشق را بگیر که خدا خواسته و قلبت
/ 0 نظر / 8 بازدید