عشق کجا بود

 

عشق کجا بود

      

عشق کجا بود، فراموشت میکنم

دوست داشتنت یک خواب بود ،

برای همیشه ترکت میکنم

همیشه وفادار ماندن خیال است

تو نیز فراموشم کن که بازگشت من محال است

اشکهای من نا تمام است

چهره ی تنهایی برایم آشنا هست

هر چه باشد تنهایی با وفا است

گرچه سرد است ، اما معرفتش بی پایان است

عشق کجا بود ، خاموشت میکنم

دوست داشتنت یک خواب بود

برای همیشه فراموشت میکنم

دیگر حرفهایت تکراری شده ، 

میدانم این روزها کارت گریه و زاری شده

بارها تو را بخشیدم ، اینبار دیگر رفتنم قطعی شده

قلب من جدا از قلب تو

دیگر هیچ احساسی ندارم به تو

دوست داشتن کجا بود، عشق در قصه ها بود

اینها همه خواب و خیال بود

اگر عشق بود

اینک قلب من تنها نبود

دلم در بستر غمها نبود

دل تو بی وفا نبود، اشکهای من آشنا نبود

عشق کجا بود ، فراموشت میکنم

دوست داشتنت خواب و خیال بود

برای همیشه رهایت میکنم

.

/ 0 نظر / 6 بازدید