هر چه باشی دوست دارم

 

 

هر چه باشی دوست دارم  

من این شب زنده داری را دوست دارم

من این پریشانی را دوست دارم

بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم

گذشت و دلم عاشق شد ، بیشتر گذشت و

دلم دیوانه ات شد من این دیوانگی را دوست دارم

چه بگویم از دلم ، چه بگویم از این روزها ، هر چه بگویم ،

این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم

بی قرارم ، ساختم با دوری ات ، نشستم به انتظار آمدنت ،

من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم

چونکه تو را دارم ، چون به عشق تو بی قرارم،

به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم

به عشق تو نشسته ام در برابر غروب ،

این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم

من این نامهربانی هایت را دوست دارم ،

هر چه سرد باشی با دلم، من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم

من این بی محبتی هایت را دوست دارم ،

هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم

هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم

مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی ،  

من این در به دری را دوست دارم

مرا نترسان از رفتنت ، مرا نرجان از شکستنت ،

بهانه هم بگیری برایم ، بهانه هایت را دوست دارم

من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم ،

آن نگاه های سردت را دوست دارم

بی خیالی هایت را دوست دارم ،

اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند،غرورت را  نیز دوست دارم....

تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو،

من تو را با تمام غمهایت دوست دارم....

هر چه بگویی دوست دارم ، هر چه باشی دوست دارم ،

مرا دوست نداشته باشی ، من دوستت دارم

من این ابر بی باران را دوست دارم ،  

من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم،

این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ،

من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم....

من این شب زنده داری را دوست دارم

اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،من گناه کردن را با تو دوست دارم...

بی مهری هایت به حساب دلم ، اشکهایم را که در می آوری نیز

به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم.... 

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی

ارشد

--(¯`v´¯) -(¯`(♥)´¯) --(_.^._)- -..---\|/- ---((██)).-. ---((██)).-. ---((██)).-. آپم خیلی خوشحال میشم یه سری بزنی