حرف دلم

می نویسم تا بدانی که :


هر چه داغ ها کهنه تر شود دیر تر از یاد خواهد رفت !


می نویسم تا بدانی :


باران ابرها زود گذرند و باران چشم عاشق ماندگار تر !


می نویسم تا بدانی :


رد پا فانی و رد عشق سوزنده تر از هر آتش !


می نویسم تا بدانی :


اسم ها تکراری ولی یادشان همواره قشنگ !


می نویسم تا بدانی :


دوستت دارم


و تمام نوشته هایم

بهانه ست برای گفتن " دوستت دارم "های دلم

/ 0 نظر / 2 بازدید