تو که مرا به پرده ها کشیده ای چــگونه ره نبرد ه ای به راز مـن ؟

 

تو که مرا به پرده ها کشیده ای

چــگونه ره نبرد ه ای به راز مـن ؟

گذشــتم از تن تو زانـــکه در جهــــان

تنی نبود مقصد نیاز من

 

اگــر به ســویت این چــنین دویده ام

به عشق عاشــقم نه بر وصال تو

به ظلمت شبان بیفروغ من

خیال عشـق خوشــتر از خیال تو

 

***

چـــــی بگم ؟ دیـــگه کم آوردم !!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید