سخنان عاشقانه

نمیدانم چرا دو عاشق واقعی به هم نمیرسن ولی اخر  به خاطر دوریشان  از هم گریه میکنند

................................               ...........................

هرگاه عاشق واقعی عشق شدی از اولین کسی که دلش را شکستی عذر خواهی کن

................................               ...........................

عشق شروع یک زندگی عاشقانه است پس به خاطر کسی که وارد زندگیش شدی سعی کن همیشه عاشق باشی

  ................................               ...........................

 

/ 0 نظر / 7 بازدید