دوستت دارمممممممممممم

دوستت دارمممممممممممم

همیشه دوستت دارم عشق زیبای من

بگذار او باز هم مست عشق تو باشد

تا عشق هست ….

چرا دوری…چرا جدایی

زندگی فقط با بوسه هایی از عشق  زیباست

پس همیشه عاشق درآغوش عشق بمان

/ 1 نظر / 7 بازدید