غریبه

امروز خیلی دلم گرفته,خیلی. . . . .

بدجوری دلتنگم

دارم اتیش میگیرم

 انگاری دو دستی قلبمو گرفته داره فشارش میده تا بمیرم

چشام ومه گرفته

شایدم چون بارونیه به سختی میبینیم

سردرد هم از یک طرف داره خودشو نشون میده

وقصه من همچنان ادامه دارد. . . .

انکه ویران شده از دوری یارمرا میفهمد

انکه تنها شده بسیــــــــــار مرا میفهمد

چه بگویم کـــه چنان فرو ریختـــــــه ام

کـــه فقط ریزش اوار مرا میفهمــــــــد

/ 1 نظر / 3 بازدید

آيا مي توانيد مواردي نام ببريد كه خدا برخلاف انتظارات ما انسان ها عمل كرده؟ بازنويسي سخنراني استاد در گفتگو با جمعي از اقليتهاي مذهبي در سال 1376" قسمت چهارم و پایانی" دروب لاگ آمین می ماند بخوانید: http://aminmimanad.mihanblog.com