تو حسرت نبودنت من با خیالتم خوشم

غم نگاه آخرت ، تو لحظه ی خدافظی،

گریه ی بی وقفه ی من،تواون روزای کاغذی،

قول داده بودیم مابه هم،که تن ندیم به روزگار،

چه بی دووم بود قول ما،جداشدیم آخرکار،

تو حسرت نبودنت ،من با خیالتم خوشم،

بارفتنم ازاین دیار،آرزوهامو میکشم،

کوله بارم پرحسرت،تودلم یه دنیا درده،

عشق آواره ای تنها،توخیابونی که سرده،

تا خیالت به سرم میزنه ،گریم می گیره،

آروم آروم دل تنگم ،داره بی تو میمیره،

گل مغرور قشنگم ،من فراموشت نکردم،

بی تو این جارو نمی خوام، میرم و برنمی گردم.

 در وفا هیچ کس استاد نیست اما در بی وفایی همه استادند

/ 0 نظر / 10 بازدید