روش های جذب دختران

 

 

برای جذب اولیه یک دختر باید از دو عنصر کمک گرفت یکی زیبایی نسبی

و دیگری یک تیپ نسبتا خوب اما نکته مهم این است که این تیپ و زیبایی از نظر هر

فردی متفاوت است.

برای مثال یک دختر از تیپ اسپرت خوشش می آید و دختر دیگری از

تیپ مردونه یا یک دختر از پسر بی مو خوشش می آید و دختر دیگری بر عکس ولی نکته

مهم این است که هر دختری را با توجه به نوع پوشش میتوان فهمید از چه نوع پسری خوشش

می آید ولی فهمیدن این که چه دختری از چه قیافه خوشش می آید کمی سخت تر است به طور

کلی معمولا دختر ها از شکل های متفاوت با خود شان بیشتر لذت می برند این مساله را با

یک مثال شرح می دهیم. مثلا دختر های با موی موج دار از پسر های با موی لخت خوششان می اید

آید و بر عکس یا مثلا دختر های زیبا از پسر های زمخت خوششان می آید که این مساله را ما در

جامعه خود به وفور دیدهایم


/ 0 نظر / 52 بازدید