عاشقتم تا ابد!

 ۳۰ نکته برای جاودان ماندن عشق  

تقدیم با عشق به  همسر عزیزم

 

۱-راز عشق در تواضع است .این صفت به هیج وجه نشانه تظاهر نیست .بلکه نشان دهنداحساس و تفکری قوی است .میان دونفری که یکدیگر را دوست دارند،تواضع مانند جویبارآرامی است که چشم محبت آنها را تازه و با طراوت نگه می دارد.

 

۲-راز عشق در احترام متقابل است .احساسات متغییرند ، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ، با احترام به نظریاتش گوش کن.احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

 

۳-راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیریم .عشقی که آزادانه هدیه نشود ،اسارت است .

 

۴-راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات را خوشحال کند ،کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ،تحسین ، لبخندی از روی محبت .نگذار که جویبار محبت تان از کمی باران ، بخشکد.

 

۵-راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ ، با محبت تزئین کنید . بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که بزیبایی بروید . ضمنا” فرامش نکن که باغ را باید هرس کرد ، مبادا غنچه های گل پوشیده ازعلف های هرز عادتها شود . برای آن که عشق همواره با طراوت بماند ، باید به آن مثل هنر ، خلاقانه نگاه کرد .

 

۶-راز عشق در خوش مشربی است . شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمن مراقب شوخی ها هم باش . شوخی ناپسند نکن .شوخی باید از روی حسن نیت باشد نه نیشدار .

 

۷-راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشق ، یعنی تفکر را از یاد نبری . آیا یک رابط دراز مدت، مهم تر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست

 

۸-راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ، و صبر کن تاخونسردی را دوباره به دست آوری .با این که احساس ، جلو الهام است ، اما شخص عصبانی نمی تواند چیزها را با وضوح درک کند . قلبت را آرام کن . تنها به این وسیله می توانی چیزها را همان طور که هستند ، دریابی.

 

۹-راز عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی . هرگز با فرض این که خودش این چیزها را می داند ، از تحسین کردن غافل مشو .مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی : دوستت دارم . گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند .

 

۱۰-راز عشق در این است که در سکوت دست یکدیگر را بگیرید . کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید.

 

۱۱-راز عشق در این است  که به عشق ، بیش از یکدیگراحترام بگذارید ، زیرا عشق هدیه ازلی خداوند است .

 

۱۲-راز عشق در توجه کردن به لحن صداست .برای تقویت گیرایی صدا ، باید آن را از قلب بیرون بیاوری ، سپس رهایش کنی تا بلند شود و به سمت پیشانی برود . تارهای صوتی راآرام ورها نگه دار . اگر احساسات قلبی ات را به وسیله صدا بیان کنی ، آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد .

 

۱۳-راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ، زیرا چشم ها پنجره های روح هستند . اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کنی ، مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرما و جذابیت ببخشی.

 

۱۴-راز عشق در این است که از یکدیگرانتظارات بیجا نداشته باشید ، زیرا نقص همواره جزء لاینفک بشر است . ذهنت را برارزشهایی متمرکز کن، که شما را به یکدیگرنزدیک تر می کند ، نه مسائلی که بین شما فاصله می اندازد.  

  

 

۱۵- راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی . در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود . شریک زندگی ات را با طناب نیاز نبند . گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نورآفتاب استفاده کند .

 

۱۶- راز عشق در این است که شریک زندگی ات را در چارچوبی که خودت می پسندی حبس نکنی .عیبجویی باعث تباهی می شود . همه چیز را همان طور که هست بپذیر ، تا هردو شاد باشید . قانون طلایی این است : نقاط قوت را تقویت کن ، و ضعف ها را نه تقویت کن ، نه تقبیح . هرگز سعی نکن باسوزاندن، جلوی خونریزی زخم را بگیری .

 

۱۷-راز عشق در این است که هنگام سوءتفاهم، فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چه طور ناراحت کرده است . در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروزسوءتفاهمی مثل آن جلوگیری کند .

 

۱۸-راز عشق در این است که هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید . به عبارت دیگر از این که می توانید از یکدیگر یاد بگیرید . سپاسگزار باشید.

 

۱۹-راز عشق در این است که وقتی پیشنهادی به نظرت می رسد ، به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی ، بلکه به علاق? دیگری به شنیدن آن فکر کنی . اگر لازم بود ،حتی ماه ها صبر کن تا آمادگی شنیدن آنچه را میخواهی بگویی پیدا کند .

 

۲۰-راز عشق در این است که باور ها ، آرمان ها و اهداف تان را بایکدیگر در میان بگذارید.

 

۲۱-راز عشق در آرامش است ، زیرا آرامش باعث تکامل عشق می شود . عشق ، هوای نفس و احساسات شدید نیست . عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است .

 

۲۲- راز عشق دراین است که دروجود یکدیگرعاشق خدا باشید ، تا همواره علی رغم هم?اشتباهات، تشن? رسیدن به کمال باشید ، چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان ، سعی می کند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند .

 

۲۳-راز عشق در این است که محبت تان را بسط  دهید  تا  تبدیل به عشق واقعی میان دو انسان شود . سپس آن عشقی را که دست پرورد? پروردگار است بسط دهید ، تا بشریت و کل مخلوقات را در برگیرد .

 

۲۴-راز عشق در این است که ببخشی ولی عشق را برای لذت نخواهی . زیرا عشق حقیقی هوی و هوس نیست .هرچه نفس قوی تر باشد، تقاضاهایش بیشتر می شود و هر چه تقاضاهای نفس قوی تر باشد ، خودپرستی را در تو بیشتر ، بیشترتقویت می کنند و عشق چهر? واقعی خود را درملایمت و مهربانی آشکار می کند ، نه در لذت جویی.

 

۲۵-راز عشق در مراعات حال دیگری است . هر قدر ملاحظ? حال دیگران را می کنی ،کسی را که دوست داری بیشترملاحظه کن .

 

۲۶- راز عشق در آن است که جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی ، جاذبه نیروی لطیف و نافذ است که از دیگری دریافت می کنی .این نیرو تنها با بخشش رشد می کند.

 

۲۷-راز عشق در ایجاد تنوع در زندگی است . نگذار که روزمرگی ها مثل سیم های کوک نشد? ساز نغمه زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند .

 

۲۸-راز عشق در این است که در هر فرصتی کنار یکدیگر آرام بگیرید ، باهم تنها باشید ، و افکارتان را بایکدیگر درمیان بگذارید . لازم نیست برای سرگرم شدن حتما ” از محرکات خارجی استفاده کنید . قرار بگذارید که بیشتر باهم تنها باشید ، تا بتوانید خودتان باشید .

 

۲۹- راز عشق در این است که با زمانه کنار بیایید . مایع عشق تان را طوری نگه دارید که بتوانید گودالهایی را که زندگی پیش پای تان می گذارد ، پر کنید .

 

۳۰- راز عشق در این است که به محبوبتان قدرت و آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش دریافت کنید ، اما نه با اصرار .

 

 

عشق  یک کلمست اما بی نهایت معنی می تونه داشته باشه . . یکی از عجیب ترین یا بهتره بگم که عجیب ترین خلقت پروردگاره . .. . . !!!! این کلمه انقدر مقدسه که باید اونو پرستید . . به نظر من می تونه یه راهی باشه برای رسیدن به معشوقه و رسیدن به خدا . . یعنی اول عاشق خدا می شی بعد عاشق معشوقت . . . عشق واژه ی مقدسیه حدافل برای من که اینطوره . . .

خوشبختم چون عاشقم   و عاشقم چون خوشبختم .. . خانومی جونم دوستت دارم برایت کلمه ای  کوچک و حقیر است . عاشقتم تا ابد  .  پس چون عاشقتم . خوشبخترین آدم روی زمینم  

دوستت دارم . . .

/ 0 نظر / 5 بازدید