کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می گذارند .

 

کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می گذارند .

 احساسها بر افکار وکلمه ها مؤثرند .

اندیشه ها بر کلمه ها و احساسها تاثیر می گذارند .

 

بگوییم :  از اینکه وقت خود را در اختیار  من گذاشتید متشکرم .

نگوییم: ببخشید که مزاحمتان شدم .

 

بگوییم : در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود .

نگوییم: گرفتارم .

 

بگوییم : راست می گی؟ راستی؟

نگوییم: دروغ نگو .

 

 بگوییم :  خدا  سلامتی بده .

 نگوییم :  خدا بد نده .

 

بگوییم : هدیه برای شما .

نگوییم :  قابل ندارد .

 

بگوییم : با تجربه شده .

نگوییم :  شکست خورده .

 

بگوییم: قشنگ نیست .

نگوییم : زشت است .

  

بگوییم: خوب هستم .

نگوییم: بد نیست .

 

بگوییم : مناسب من نیست .

نگوییم : به درد من نمی خورد .

  

بگوییم : با این کار چه لذتی می بری؟

نگوییم : چرا اذیت می کنی؟

  

بگوییم : شاد و پر انرژی باشید .

نگوییم : خسته نباشید .

 

بگوییم: من .

نگوییم: اینجانب .

 

بگوییم: دوست ندارم .

نگوییم: متنفرم .

 

بگوییم: آسان نیست .

نگوییم: دشوار است .

 

بگوییم : بفرمایید .

نگوییم : در خدمت هستم .

  

بگوییم : خیلی راحت نبود .

نگوییم : جانم به لبم رسید .

 

بگوییم : مسئله را خودم حل می کنم .

نگوییم : مسئله ربطی به تو ندارد .

/ 0 نظر / 7 بازدید